Skifteretten

I forbindelse med dødsfald, skal et dødsbo behandles i Skifteretten.

Hvis du ikke selv foretager dig noget for at starte behandlingen af et dødsbo, vil Skifteretten ved dødsfald indkalde til et møde.
På dette møde skal skifteretten have alle oplysninger om arveforhold, testamente og økonomiske oplysninger på dødsdatoen. Inden dette møde kan der ikke disponeres over afdødes aktiver.

Du kontaktes af Skifteretten via E-Boks eller pr. brev hvor du bliver bedt om at ringe til dem for afklare dødsboets behandling.

Ved dødsfald er skifteretten den myndighed, der tager stilling til, hvordan et dødsbo skal skiftes. Skifteretten er ved dødsfald altså den instans der bestemmer, hvilken skifteform dødsboet skal skiftes efter og afhænger bl.a. af arveforholdene og de i dødsboet økonomiske forhold.

Begravelses Service giver besked til Skifteretten om et dødsfald. Herefter vil Skifteretten rette henvendelse til den person, der er anmelder af dødsfaldet med mindre, der er truffet aftale om, at Begravelses Service skal behandle dødsboet efter begravelsen.

Du kan læse mere om juridisk og økonomisk rådgivning hos Begravelses Server her.


Afgørelse om begravelse eller bisættelse

Det er afdødes nærmeste pårørende, der skal afgøre, om afdøde skal begraves eller brændes efter et dødsfald, såfremt der ikke forelægger et skriftligt ønske, i form af f.eks. testamente/Min sidste vilje fra afdøde selv. Sognemyndigheden i afdødes sogn skal tage hensyn til disse ønsker. Hvis der er uenighed i familien, om hvorvidt afdøde skal begraves eller brændes (kremeres), kan sognemyndigheden bede Skifteretten træffe afgørelsen ved et dødsfald. Denne afgørelse kan ikke ankes.

De pårørende (familie eller nærmeste pårørende) til afdøde har ret til at tage sig af begravelsen, men har ikke pligt til det. Hvis ingen vil sørge for begravelsen, vil kommunen overtage ansvaret for begravelsen. I så fald mister de pårørende alle rettigheder i forhold til indflydelse på begravelseshandlingen, hvilket inkluderer valg af kiste, bedemand mm., samt retten til at indtræde i dødsboet.


Kontakt Begravelses Service vedrørende hjælp til dødsbobehandling


Tilbud på dødsbobehandling

Hvis du er i tvivl om behandling af et dødsbo, kan du altid kontakte os for et uforpligtende tilbud på telefon