Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

skifteret.jpg

Information om Skifteretten ifm. dødsfald og dødsbo

Er du pårørende til et dødsfald, så kan du her finde information omkring, hvordan du skal forholde dig til Skifteretten i forbindelse med dødsfald og dødsbo

Information om Skifteretten ifm. dødsfald og dødsbo

I forbindelse med dødsfald, skal et dødsbo behandles i Skifteretten.

Hvis du ikke selv foretager sig noget for at starte behandlingen af et dødsbo, vil Skifteretten ved dødsfald indkalde til et møde.
På dette møde skal skifteretten have alle oplysninger om arveforhold, testamente og økonomiske oplysninger på dødsdatoen. Inden dette møde kan der ikke disponeres over afdødes aktiver.

Ved dødsfald er skifteretten den myndighed, der tager stilling til, hvordan et dødsbo skal skiftes. Skifteretten er ved dødsfald altså den instans der bestemmer, hvilken skifteform dødsboet skal skiftes efter og afhænger bl.a. af arveforholdene og de i dødsboet økonomiske forhold.

Begravelses Service giver besked til Skifteretten om et dødsfald. Herefter vil Skifteretten rette henvendelse til den person, der er anmelder af dødsfaldet, med mindre der er truffet aftale om at Begravelses Service skal behandle dødsboet efter begravelsen. Du kan læse om de mest normale skifteformer her.

Du kan læse mere om juridisk og økonomisk rådgivning hos Begravelses Server her.

Afgørelse om begravelse eller bisættelse

Det er afdødes nærmeste pårørende, der skal afgøre, om afdøde skal begraves eller brændes efter et dødsfald, såfremt der ikke forelægger et skriftligt ønske, i form af f.eks. testamente/Min sidste vilje fra afdøde selv. Sognemyndigheden i afdødes sogn skal tage hensyn til disse ønsker. Hvis der er uenighed i familien om hvorvidt afdøde skal begraves eller brændes (kremeres), kan sognemyndigheden bede Skifteretten træffe afgørelsen ved et dødsfald. Denne afgørelse kan ikke ankes.

De pårørende (familie eller nærmeste pårørende) til afdøde har ret til at tage sig af begravelsen, men har ikke pligt til det. Hvis ingen vil sørge for begravelsen, vil kommunen overtage ansvaret for begravelsen. I så fald mister de pårørende alle rettigheder i forhold til indflydelse på begravelseshandlingen, samt retten til at indtræde i dødsboet.

Kontakt Begravelses Service vedrørende hjælp til dødsbobehandling

Kontakt mig vedrørende hjælp til dødsbobehandling

Tilbud på dødsbobehandling

Hvis du er i tvivl om behandling af et dødsbo, kan du altid kontakte os for et uforpligtende tilbud på telefon 31 10 10 82- eller du kan du skrive via kontaktformularen i bunden af siden.