Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

Begravelses Service - 13 af 15.jpg

Få et overblik over begravelse og bisættelse priser

Begravelses Service giver det fornødne overblik over begravelsesomkostninger. Læs mere om begravelse og bisættelse priser.

Begravelse og bisættelse priser

Begravelsesomkostninger er som oftest sammensat af ydelser leveret af Begravelses Service og f.eks.: stenhugger, restauration og naturligvis en kirkegård. I understående giver vi en kort gennemgang af, hvilke elementer der spiller ind, når der skal vurderes en samlet pris for en begravelse eller bisættelse.

Pga. sammensætningen af flere aktører, der skal levere en ydelse i forbindelse med en begravelse eller bisættelse, kan det være svært at give et nøjagtig bud på begravelse og bisættelse priser inden Begravelses Service kender alle detaljer og ønsker fra de pårørende.

Derfor indleder vi altid ved første kontakt med at spørge ind til de grundlæggende detaljer vedr. dødsfaldet og de ønsker, der er fra de pårørende til begravelsen eller bisættelsen, for at få en idé om de samlede priser.

På den måde kan vi forberede det efterfølgende møde bedst muligt mht. at skaffe et overblik over de begravelsesomkostninger, man som pårørende ofte mangler i forbindelse med et dødsfald.

Ligeledes kan vi give et prisoverslag over de udgifter, der kommer i forbindelse med begravelsen.

Begravelses Services begravelse og bisættelse priser ligger typisk i mellem 10.000,- og 15.000,- kr. Hertil kommer udgifter til kirkegård, stenhugger, annonce i avis og evt. mindesammenkomst efter højtideligheden.

Denne pris reduceres med de fradrag, for evt. tilskud fra det offentlige (bl.a. begravelseshjælp – du kan læse om begravelseshjælp her), Sygesikringen Danmark og evt. fagforening.

Udgifterne til en begravelse eller bisættelse skal som udgangs betales via dødsboet (boet efter den afdøde). Begravelsesudgifter er ”privilegeret” i et dødsbo. Dette betyder at udgifter til begravelsen/bisættelse, herunder:

  • Udgifter til bedemand (Begravelses Service)
  • Udgifter til krematorium og gravsted
  • Gravsten
  • Blomster
  • Annoncer
  • Mindesammenkomst
  • Assistance til Skifteretten/Juridisk bistand til behandling af dødsboet
  • Flytning/Rydning af indbo

Disse udgifter ”står først i køen” når der skal betales evt. skyldige beløb/kreditorer i et dødsbo. Begravelsesudgifterne skal ligeledes trækkes fra dødsboets formue inden der beregnes evt. Arveafgift (boafgift).

Det betyder at du som pårørende ”kun” skal betale for de udgifter, der evt. Ikke er dækning for i dødsboet. Du kan i det fleste tilfælde fremsende fakturaen vedrørende begravelsen/bisættelsen til afdødes pengeinstitut, som vil betale denne såfremt der er indestående på kontoen.

Hos Begravelses Service fremsendes faktura vedrørende begravelsen/bisættelsen således først efter denne er foregået. Dette giver ro til at få afklaret de økonomiske forhold i dødsboet og du skal således ikke ”lægge ud” for begravelsen.

Begravelses Service tilbyder ligeledes unikt assistance til behandling af dødsboet, således at du ikke behøver dig om forløbet efter begravelsen/bisættelsen. Alle disse forhold tager Begravelses Service sig af – herunder betaling af begravelsesudgifter via dødsboet.

En bedemand fra Begravelses Service vil altid orientere dig om disse forhold i forbindelse med jeres indledende møde. Du kan læse mere om dødsboehandling her (link til dødsbobehandling) -

Ved formidling af produkter fra eksterne leverandører, f.eks. stenhugger, avisannoncer mm. modtager Begravelses Service en provision af listepriser for de samlede begravelsesomkostninger.

 

Begravelses Service Prisliste 2017

alle priser er angivet inkl. moms


Hvid kiste til kremering

Hvid kiste til begravelse

*Basiskiste til transport

Basisurne - jern

Ø urne

Ligskjorte

Kørsel med rustvogn

Transport af urne

Blomstertransport inkl. udlægning på gravsted

Klargøring og opstilling af kiste hverdag

Ilægning af afdøde i kiste

Opbevaring i kapel

Medhjælp

Honorar

Honorar, udland

Dødsbobehandling

fra kr. 5.995,00

fra kr. 6.695,00

kr. 2.500,00

kr. 450,00

fra kr. 700,00

kr. 550,00

fra kr. 1195,00

fra kr. 750,00

 kr. 750,00

kr. 850,00

kr. 900,00

kr. 550,00

fra kr. 750,00

kr. 3995,00

7500,00

Efter tilbud


* Basis/transportkiste er fremstillet i ubehandlet mdf m. fladt låg. Kisten er ikke polstret.