Kapag ang namatay ay ililibing sa labas ng Denmark

Ang  Begravelses Service  ay nag-aalok ng tulong sa tranportasyon pa ibang bansa  kapag ang tao na namatay sa  Denmark, o kaya ang mga naiwan  ay  gustong  ilibing  ang  bangkay  sa  labas ng  Denmark. Para maibigay namin ang pinakamahusay na tulong sa inyo, tumawag lamang sa telepono 70112407, na bukas 24oras.

Kakailanganin namin ang pasaporte ng namatay, impormasyon kung saan  naganap  at  kung  saan  balak  ilibing, at  kung  nais bigyan  ng Seremonya dito sa Denmark. Bukod dito, kailangan din naming alamin ang impormasyon para sa pakikipag-ugnayan ng taong susundo ng bangkay sa paliparan(airport). Kapag na kumpleto  na ang mga  kinakailangang  dokumento  at impormasyon, agad naming  isasagawa ang pagsusuri  para ipaalam sa

inyo  ang kabuo-ang presyo at kung may pagkakataong makakatanggap ng perang tulong para sa mga gastusin. Kung kinakailangan ninyo ng

tagapagsalita sa ibang wika(interpreter) ay maari din kaming makatulong maghanap.

Aming pinapaalam ang pangyayari sa awtoridad ng Denmark at sa inyong embahada. Gagawin din namin ang kailangang pagpaparehistro para sa pagpapadala ng bangkay sa patutunguhan. Maaari din kaming tumulong sa pag order ng dagdag na tiket sa eroplano, para sa mga