Efterlevelsespension

Efterlevelsespension udbetales i forbindelse med dødsfald til den længstlevende ægtefælle, hvor begge personer er folkepensionister.

Efter dødsfaldet modtager den efterladte af de to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social-/folkepension, pensionisternes sammenlagte pension (efterlevelsespension) i tre måneder efter dødsfaldet.

Det er den samlede pension før skat, der udbetales. Beløbet beskattes hos efterlevende ægtefælle og fradrages kun dennes personfradrag. Det er derfor kun ét personfradrag i denne periode, hvilket betyder at nettobeløbet ikke er stort, som da begge levede.

Efterlevelsespension udbetales kun hvis ægtefællerne havde fælles folkeregisteradresse på dødstidspunktet.

Det udbetales derfor ikke efterlevelsespension, såfremt den ene er flyttet på plejehjem, da pensionisten allerede ved flytning betragtes som enlig.

Efter at efterlevelsespensionen ophører reguleres efterlevende ægtefælles pension automatisk til enlig.

Det er vigtigt at påpege at mange pensionister bliver berettiget til at modtage boligstøtte i forbindelse med deres nye status som enlig. Ansøgning om boligstøtte sker via kommunens borgerservice.

Efterlevelsespensionen udbetales automatisk i forbindelse med dødsfald. Er du ikke berettiget til efterlevelsespension som efterladt, er du oftest berettiget til efterlevelseshjælp jf. nedenstående. Du skal være opmærksom på at efterlevelseshjælp ikke udbetales automatisk som efterlevelsespension gør det.

*Efterlevelseshjælp

Hvis du har en beskeden indtægt og formue, kan du søge kommunen om efterlevelseshjælp.

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for at være berettiget til efterlevelseshjælp. Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke søge om at få efterlevelseshjælp.

Hvor meget kan du få?

Det maksimale beløb 14.860 kr. kan du få, hvis din årsindtægt er under 244.656 kr. (2019).

Mindstebeløbet er 1.487 kr. Ved årsindtægt over 382.272 kr. kan du ikke få efterlevelseshjælp (2019).

Pensionister kan også søge om lån til betaling af ejendomsskatter.

Hjælpen er skattepligtig.

Du kan søge om efterlevelseshjælp her, eller rette henvendelse til Borgerservice i din kommune.


Kilde: borger.dk

Tilbud på dødsbobehandling

Hvis du er i tvivl om behandling af et dødsbo, kan du altid kontakte os for et uforpligtende tilbud på telefon 31 10 10 82 - eller du kan du skrive via kontaktformularen i bunden af siden.