Om Begravelses Service

Begravelsesrådgivning – en diciplin for de professionelle

Begravelses Service er en bedemandsforretning. Vi arrangerer begravelser og bisættelser, og så ER man jo bedemand. Men vi betragter os faktisk som begravelsesrådgivere og det er også det, vi kalder os. Det er nemlig dét, der er kernen i ydelsen – at rådgive efterladte, så de får mulighed for at sige farvel til deres elskede på lige nøjagtigt den måde, de ønsker det. Vi rådgiver om, og hjælper til med at arrangere, enhver form for farvel. Om ønsket er en helt traditionel begravelse i folkekirken, en begravelse i andre trossamfund og efter andre skikke – eller om det er en ateist, der ønsker at blive begravet fra sit eget hjem – så er vores opgave at sikre alle ønsker kan opfyldes. Ud over de helt traditionelle opgaver en bedemand løser tilbyder vi også professionel juridisk assistance til behandling af dødsboet i skifteretten. 
 

At kunne yde den rådgivning kræver flere ting

For at kunne udfylde jobbet som bedemand/rådgiver, skal man have empati, menneskeligt overskud, gode logistiske evner, overblik og en aldrig svigtende loyalitet til de mennesker, der skal bruge hjælpen her og nu. Det kræver både indlevelsesevne og ordentlighed. Efter vores mening er det noget man har, eller ikke har. Det er ikke noget, man kan lære eller læse sig til. Derfor er rådgiverens personlighed rigtigt afgørende for, om han/hun er god til sit job eller ej. 

Hertil kommer naturligvis, at man skal vide alt om, hvad loven siger, hvad der kan lade sig gøre, hvilke papirer og processer der skal gennemgås osv. Når rådgiveren kender spillereglerne, kommer disse til at fylde mindst muligt for de efterladte. Og det er vigtigt – for de skal netop have professionel rådgivning, så de trygt kan koncentrere sig om alt det andet, der fylder noget efter et dødsfald.

Begravelses Services rådgivere har en lidt anden profil

I hvert fald sammenlignet med den typiske bedemand. Ingen af os er bedemænd i anden eller tredje generation. Vi har mellem 5-10 års erfaring fra faget som bedemand. Vi har professionel erhvervserfaring fra bank, finansiering, ejendomsbranchen, produktion, it-udvikling, antropologi, undervisning, rådgivning, coaching og kommunikation. Men det der kæder os sammen og gør, at vi i dag driver en moderne, professionel og succesfuld forretning, er vore fælles værdier og holdninger til faget. Vi fokuserer meget mere på service end på begravelse. Vi bruger den tid der er behov for til samtalen med de pårørende, såvel inden som efter begravelsen. Vi har en ægte interesse i at gøre det ordentligt for den afdøde – og at gøre en forskel for de efterladte. 

Det er vores fornemste opgave at lytte til kunden og finde frem til kundens ønsker og behov. For os er det vigtigere, at kunden får det de ønsker – og er tilfredse – end at vi leverer et produkt, der er tilpasset begravelsesbranchens vaner, holdninger eller ideer. Vi fremviser ikke kataloger med kister og urner og vi snakker ikke pris som det første, men alle kunder får et fast pristilbud ved første møde. Vi er ikke den billigste bedemand, fordi vi gerne vil være en af de bedste. Hos os er der plads til den ekstra service og til at gøre nogle ting undervejs i forløbet, som vil gøre oplevelsen god – men som ikke nødvendigvis kan faktureres. Vi har valgt faget af interesse for mennesker og fordi vi mener vi kan gøre en forskel for dem – vi er ikke født ind i faget. Det valg vi har truffet betyder rigtig meget for vores indstilling til faget. 

Professionalisme er en hjørnesten for os

I 2007 blev det muligt for branchens udøvere at blive certificeret hos Dansk Standard. Den chance greb vi som nogle af de første. Dansk Standard har i mange år været garant for kvalitet i mange andre brancher og vi er meget tilfredse med, at de nu også kan garantere standarden i vores branche. Det ligger nemlig helt i tråd med vores holdning: vi vil levere kvalitet og vi vil være kendt for en høj standard.

Vi har valgt at blive certificeret frem for at blive medlem af en forening med nogle bestemte holdninger og regler. Foreløbig er kun en bedemand I branchen udover Begravelses Service, certificeret – men der skal nok komme flere. Den moderne forbruger ønsker tryghed og sikkerhed i valget af bedemand, og det er vores indtryk, at mange i branchen ønsker at kunne dokumentere, at de kan levere kvalitet.

I 2006 ophævede Folketinget vinkelskriverloven, som var en gammel lov, der gav advokater eneret på at tilbyde juridisk rådgivning. I stedet blev ”Lov om Juridisk Rådgivning” vedtaget. Denne lov har givet mulighed for, at en bedemand har kunnet ansætte en jurist i forretningen. Dette har vi gjort hos Begravelses Service. Med den specialviden i forretningen er vi godt klædt på til at besvare spørgsmål om testamente, arv og dødsbobehandling, ligesom vi kan tilbyde at forestå ekspeditionen af dødsboet såvel i skifteretten som i det videre forløb.

Det er vores holdning, at der skal professionelle kræfter til at gøre tingene ordentligt og til at sikre de efterladte får den helt rigtige rådgivning, både ved begravelsen og i forbindelse med dødsbobehandlingen. Den rådgivning kan, efter vores mening, bedst leveres af den blanding af uddannelse og erfaring, vi har samlet i Begravelses Service.

En god oplevelse

Hvad betyder noget for, om en begravelse bliver en god oplevelse?

Forventningsafstemning.

Det vigtigste er faktisk, at I fortæller os, hvem det er, der skal begraves, hvilke særlige ønsker afdøde havde, hvem I selv er og hvilke ønsker I har. Uden at kende jeres ønsker og forventninger, er det vanskeligt at opfylde dem. Når vi kender dem, kan vi bedre hjælpe jer med at finde lige netop den løsning, der er bedst for jer.

At vi kan kontaktes personligt døgnet rundt.

Vi kommer selvfølgelig gerne ud til kunden – også uden for normal arbejdstid. Et dødsfald kan ske når som helst, og vi ønsker at vores kunder kan få fat i os præcis, når de har brug for det, for også ved dødsfald er hurtig hjælp dobbelt hjælp.

At vi kan levere det, kunden har brug for.

Er dødsfaldet sket i en anden egn af landet, eller i udlandet, skal kunden ikke tale med flere forskellige bedemænd og selv kæmpe med en besværlig logistik. Vi klarer det hele for dem og minimerer bekymring, uro og praktiske problemer for mennesker, der står i et svært øjeblik.

At vi tager parti for kundens ønsker.

Det betyder, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at få alle involverede omkring begravelsen til at optræde fleksibelt og imødekommende, fx præster, gravere, stenhuggere, myndigheder, kapeller, restauranter etc.

At vi ikke leverer overraskelser.

Når en kunde spørger hvad en begravelse koster, fristes mange leverandører til at nævne et lavt beløb, som de tror, kunden kan tåle at høre. Det gør vi ikke, for en begravelse koster. Den består af andet og mere end vores ydelser. Hvad med gravsted, gravsten, mindehøjtidelighed? Det hele skal med – til gengæld lægger vi pengene ud og sørger for, at udgiften betales fra boets konto, således at vores kunders private økonomi alene indblandes i de få tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelige midler i boet til at dække udgiften.

At vi med sikkerhed leverer den rigtige juridiske rådgivning.

Vi har vores egen jurist ansat og er eksperter på området. Igen vil en kunde kunne mærke vores engagement og loyalitet – og vi kan se, at vi ofte bevarer en tæt dialog med den efterladte længe efter begravelsen. Vores hjælp slutter først, når urnen er nedsat, stenen er lagt på graven og den sidste boopgørelse er godkendt. 

At en begravelse er godt forberedt.

Vi tilbyder rådgivning om begravelse, før den er aktuel. Det kan være svært at tale om, men det er en god ide at have tingene afklaret på forhånd. Er døden nært forestående, deltager vi i rådgivning af både døende og pårørende, så vi i denne følsomme proces kan være med til at sikre, at de praktiske problemer er minimeret og håndteret, når først døden indtræffer. Det hjælper mange døende til ro, og det hjælper mange pårørende til at kunne bruge deres kræfter og energi bedst muligt i dagene efter dødsfaldet.

At økonomien er afklaret.

Efter reglerne i døds- og begravelsesloven er betaling af almindelige begravelsesudgifter en fortrinsstillet fordring i et dødsbo. Det betyder, at udgifterne til begravelsen skal betales inden der betales gæld til andre kreditorer og inden der kan ske udbetaling til arvinger. Derfor fraråder vi enhver form for forudbetaling af begravelsesudgifter eller opsparing gennem foreninger eller begravelseskasser. Det er en stor sikkerhed for vores kunder, at de ikke behøver at involvere deres private økonomi i betalingen af begravelsesudgifter inden boet er opgjort.