Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

web splash 14.jpg

Kvalitetscertificering af Dansk Standard

Alle procedurer i Begravelses Service' kvalitetsstyringssystem gennemgås og tjekkes een gang årligt af en uvildig auditør fra Dansk Standard.

Certificeret af DNV-GL (tidl. Dansk Standard)

Begravelses Service blev i december 2008 DS/EN15017:2006 certificeret af Dansk Standard.

Alle procedurer i Begravelses Service' kvalitetsstyringssystem gennemgås og tjekkes én gang årligt af en uvildig auditør fra DNV-GL.

DNV-GL varetager både national og international standardisering. Vores Dansk Standard-certificering er din garanti for en kvalificeret, velfungerende og ensartet håndtering af det papirarbejde, de processer og de arbejdsgange – internt som eksternt – der er nødvendige for planlægning og gennemførelse af den individuelle og værdige afskedsceremoni.

For dig betyder det, at vi altid dokumenterer alle led og al kommunikation i forbindelse med vores ydelser. Netop det, at vores rutiner er gennemarbejdede gør, at vi kan koncentrere os om at tilpasse afskedsceremonien og de individuelle ønsker og behov, der måtte være både i og udenfor det folkekirkelige regi. I øvrigt er personalet i Begravelses Service fagligt velfunderede og vi holder os løbende opdateret med de kulturelle tendenser, som præger nutidens forskelligartede afskedsceremonier. Hos os får du derfor en service, der overholder regler og love, og som er tilpasset dig og din families særlige behov og ønsker.

 - Med garanti fra DNV-GL.