Certificeret af DNV-GL.

Begravelses Service blev certificeret i december 2008 DS/EN15017:2006 af DS Certificering.

Alle procedurer i Begravelses Service' kvalitetsstyringssystem gennemgås og tjekkes én gang årligt af en uvildig auditor fra DNV-GL.

DNV-GL varetager både national og international standardisering. Vores certificering er din garanti for en kvalificeret, velfungerende og ensartet håndtering af det papirarbejde, de processer og de arbejdsgange – internt som eksternt – der er nødvendige for planlægning og gennemførelse af den individuelle og værdige afskedsceremoni.

For dig betyder det, at vi altid dokumenterer alle led og al kommunikation i forbindelse med vores ydelser. Netop det, at vores rutiner er gennemarbejdede gør, at vi kan koncentrere os om at tilpasse afskedsceremonien og de individuelle ønsker og behov, der måtte være både i og udenfor det folkekirkelige regi. I øvrigt er personalet i Begravelses Service fagligt velfunderede og vi holder os løbende opdateret med de kulturelle tendenser, som præger nutidens forskelligartede afskedsceremonier. Hos os får du derfor en service, der overholder regler og love, og som er tilpasset dig og din families særlige behov og ønsker.

 - Med garanti fra DNV-GL.