BSE Bobehandling

- En del af Begravelses Service -

BSE Bobehandling tilbyder professionel rådgivning og assistance i forbindelse med behandling af dødsbo. Vi har mange års erfaring med netop behandling af dødsbo, hvorfor vi kan rådgive om valget af skifteform og andre teknikaliteter, så dødsbobehandlingen foregår optimalt. 

Hvis du ønsker at fremrykke behandling af dødsboet og undgå forløbet med skifteretten, kan du aftale, at BSE Bobehandling assisterer dig ved dette forløb.


Juridisk rådgiver

BSE Bobehandling driver ikke advokatvirksomhed. Vi beskæftiger os kun med begravelse og dødsbobehandling, og vi er specialister inden for dette område

Vores hold består af 3 stærke rådgivere med årelang erfaring fra advokatkontor og økonomisk rådgivning.

BSE Bobehandling's rådgivere følger løbende de kurser, der udbydes i forbindelse med de løbende ændringer af lovgivningen på området, så vi hele tiden er opdateret i forhold til bobehandling af dødsbo. 
Når du vælger at lade BSE Bobehandling assistere dig efter begravelsen, hjælper vi både med at løse de opgaver, der skal løses i relation til skifteretten, og med en lang række af de opgaver, der skal løses efter et dødsfald, der ikke bliver løst af skifteretten.


Disse opgaver, består blandt andet ved:

 • At få fremskaffet testamente

 • At få adgang til likviditet hvis boets bankkonti er lukket

 • Rydning af afdødes bolig

 • Opsigelse og aflevering af bolig

 • Aflæsning af forbrugsmålere og indberetning af forbrug

 • Afmelding af medielicens

 • Afmelding af telefon

 • Omregistrering af bil(er)

 • Vurdering af fast ejendom og andre aktiver

 • Forestå salg af aktiver

 • Få udbetalt boets tilgodehavender

 • Opgørelse og afslutning af afdødes bankengagement

 • Betale udgifter i den periode hvor behandlingen af dødsboet finder sted

Herudover yder BSE Bobehandling kredit på begravelsesudgifterne indtil dødsboet er afsluttet, således at du ikke selv skal lægge ud for, f.eks. udgifterne til bedemanden, kirkegården, blomsterhandler, stenhugger og mindesammenkomst. 


Hvordan?

Du kan vælge at lade BSE Bobehandling foretage den indledende kontakt til skifteretten og starte en dødsbobehandling, allerede efter de indledende møder hos Begravelses Service.

Dette sker ved, at BSE Bobehandling modtager en skiftefuldmagt.

En skiftefuldmagt er et dokument, som giver én person lov til at repræsentere alle arvingerne under et skifte, herunder at være kontaktperson i forhold til Skifteretten.

Det er arvingerne til den afdøde, som skal give fuldmagten. Den gives mest nærliggende til én af arvingerne eller til den rådgiver, der assisterer arvingerne med behandling af dødsboet.

Når BSE Bobehandling har fuldmagt kan vi straks begynde behandlingen af dødsboet ved at:

 • Afgøre hvilke bestemmelser i Dødsboskifteloven behandlingen skal ske efter

 • Finde alle kendte arvinger

 • Opstille dødsboets kendte aktiver og passiver

 • Påbegynde evt. vurdering af bolig eller opsige lejebolig

 • Aftale evt. rydning og/eller opmagasinering af indbo, såfremt dette er aktuelt.

 • Betale udgifter til begravelsen og retsafgift fra dødsboets konto såfremt der er dækning herfor

Denne indledende dødsbobehandling koster 2.500,- kr.. I de tilfælde hvor afdødes formue på dødsdagen, er mindre end 44.000,- kr. (2018) efter betaling af udgifter til begravelsen, kan en dødsbobehandling, umiddelbart herefter afsluttes som boudlæg (§18 dødsbo) til den person der har bestilt begravelsen.

I tilfælde hvor boets formue, fratrukket udgifter til begravelsen, overstiger 44.000,- kr. (2018), skal der foretages et skifte, som kræver yderligere dødsbobehandling.

Der er forskellige former boet kan skiftes på. Du vil altid modtage tilbud på denne dødsbobehandling, inden vi indleder arbejdet. Når du får prisen oplyst har du mulighed for at vælge om vi skal udføre arbejdet, om du vil gøre det selv, bruge en advokat eller om skifteretten skal udpege en offentlig beskikket bobestyrer til at færdiggøre boet.

Du skal være opmærksomme på, at privat skifte kræver enighed mellem arvingerne. Er der ikke enighed mellem arvingerne kan skifteretten udpege en bobestyrer.

Ved bobestyrerbehandling forlænges fristen for boets afslutningsdato fra 12 til 24 mdr. Det betyder, at du kan risikere, at bobehandlingen først afsluttes efter 27. mdr. og at jeres muligheder for at gribe ind i behandling af dødsboet er temmelig begrænsede.

En ordentlig behandling.

BSE Bobehandling er forsikret via HDI forsikring, hvilket er din garanti for at boet bliver opgjort ordentligt og at en forsikring dækker hele forløbet.

Eksempel: Der er flere arvinger som er enige om hvordan arven skal fordeles, men fordi I hæfter solidarisk hvis I begår fejl, kan det være en fordel at benytte en advokat eller juridisk rådgiver, som kan holdes ansvarlig for det arbejde der udføres.

danmarks-domstole.png

Skifteformerne

Du kan læse mere om skifteformerne i Danmark her: domstol.dk


Udfyld formularen - så kontakter vi dig om dødsbobehandling

Name *
Name