Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

skifteret.jpg

Begravelses Servicer tilbyder dødsbobehandling

Begravelses Service har flere års professionel erfaring med bobehandling og dødsbobehandling. Kontakt os og få hjælp til behandling af dødsbo.

Dødsbobehandling hos Begravelses Service


Begravelses Service tilbyder professionel rådgivning og assistance i forbindelse med behandling af dødsbo. Vi har mange års erfaring med netop behandling af et dødsbo, hvorfor vi kan rådgive om valget af skifteform og andre teknikaliteter, så dødsbobehandlingen foregår optimalt. 


Hvis du ønsker at fremrykke behandling af et dødsbo og undgå mødet i skifteretten, kan du aftale, at Begravelses Service hjælper med denne del af dødsbobehandlingen.


Begravelses Service's rådgivere følger løbende de kurser, der udbydes i forbindelse med de løbende ændringer af lovgivningen på området, så vi hele tiden er opdateret i forhold til bobehandling af dødsbo. 
Når du vælger at lade Begravelses Service tage kontakt til skifteretten, hjælper vi både med at løse de opgaver, der skal løses i relation til skifteretten, og med en lang række af de opgaver, der skal løses efter et dødsfald og som ikke bliver løst af skifteretten, blandt andet i forbindelse med dødsbobehandling.

Dødsbobehandling

 • Få fremskaffet testamente
 • Få adgang til likviditet hvis boets bankkonti er lukket
 • Rydning af afdødes bolig
 • Opsigelse af bolig
 • Aflæsning af forbrugsmålere og indberetning af forbrug
 • Afmelding af medielicens
 • Afmelding af telefon
 • Omregistrering af bil(er)
 • Vurdering af fast ejendom og andre aktiver
 • Forestå salg af aktiver
 • Få udbetalt boets tilgodehavender og kontakte boets bank
 • Indrykke proklama i statstidende
 • Betale udgifter i den periode hvor behandlingen af dødsboet finder sted

Du kan vælge at lade Begravelses Service foretage den indledende kontakt til skifteretten og starte en dødsbobehandling, allerede efter det første møde hos Begravelses Service.

Dette sker ved, at Begravelses Service modtager en skiftefuldmagt, som giver mulighed for at foretage de indledende undersøgelser og ekspeditioner i forbindelse med behandling af et dødsbo, som er at:

 • Afgøre hvilke bestemmelser i Dødsboskifteloven behandlingen af dødsboet skal ske efter
 • Finde alle kendte arvinger
 • Opstille dødsboets kendte aktiver og passiver
 • Indrykke proklama i Statstidende (hvis påkrævet)
 • Betale udgifter til begravelsen og retsafgift fra boets konto såfremt der er dækning herfor

Denne indledende dødsbobehandling koster 2.500,- kr.. I de tilfælde hvor afdødes formue på dødsdagen, er mindre end 38.000,- kr. efter betaling af udgifter til begravelsen, kan en dødsbobehandling, umiddelbart herefter afsluttes som boudlæg (§18 dødsbo) til den person der har bestilt begravelsen.

I tilfælde hvor boets formue, fratrukket udgifter til begravelsen, overstiger 43.000,- kr. (2016), skal der foretages et skifte, som kræver yderligere dødsbobehandling.

Der er forskellige former boet kan skiftes på. Du vil altid modtage tilbud på denne dødsbobehandling, inden vi indleder arbejdet. Når du får prisen oplyst har du mulighed for at vælge om vi skal udføre arbejdet, om du vil gøre det selv, bruge en advokat eller om skifteretten skal udpege en offentlig beskikket bobestyrer til at færdiggøre boet.

Du skal være opmærksomme på, at privat skifte kræver enighed mellem arvingerne. Er der ikke enighed mellem arvingerne kan skifteretten udpege en bobestyrer.

Ved bobestyrerbehandling forlænges fristen for boets afslutningsdato fra 12 til 24 mdr. Det betyder, at du kan risikere, at bobehandlingen først afsluttes efter 27. mdr. og at jeres muligheder for at gribe ind i behandling af dødsboet er temmelig begrænsede.

Kontakt mig vedrørende hjælp til dødsbobehandling

Tilbud på dødsbobehandling

Hvis du er i tvivl om behandling af et dødsbo, kan du altid kontakte os for et uforpligtende tilbud på telefon 31 10 10 82 - eller du kan du skrive via kontaktformularen i bunden af siden.

Begravelses Service Bobehandling er forsikret via