Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

-085.jpg

Begravelses Service - Valg af gravsted

Hos Begravelses Service rådgiver vi i forbindelse med valg af gravsted – uanset om der er tale om et urnegravsted, de ukendtes grav eller fællesgrav.

Valg af gravsted

I forbindelse med et dødsfald, er der en række spørgsmål, du som pårørende skal tage stilling til, såfremt der ikke forelægger et ønske fra afdøde selv. En vigtig beslutning er naturligvis gravstedet.

Overordnet set er der to typer gravsted, nemlig kendt- og anonymt gravsted. Et anonymt gravsted omtales ofte som "De ukendtes grav" eller ”askefællesgrav”. Yderligere kan gravsteder opdeles i eksempelvis traditionelt gravsted, urnegravsted eller fællesgrav.

Typer af kendt gravsted

Traditionelt gravsted

Et gravsted med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Der er typisk plads til nedsættelse af flere urner eller kister i denne type gravsted.

Fællesgrav

Et gravsted i et fælles græsanlæg, der vedligeholdes af kirkegården. På kirkegårde er der mulighed for at placere en liggesten på graven ved en fællesgrav. Der er ofte plads til 2 urne i denne type gravsted.

Urnegravsted

Et urnegravsted er i princippet det samme som et kistegravsted, hvor du har et afgrænset areal, typisk indrammet af sten eller hæk. Et urnegravsted er et areal på minimum ½m2. Urnegravsted benyttes i forbindelse med bisættelse, hvor den afdøde sættes i jorden efter kremeringen. Kontakt Begravelses Service og hør nærmere omkring urnegravsted.

Fælles for de kendte gravsteder er, at man som pårørende kan deltage/overvære når kisten eller urnen nedsættes i gravstedet efter afskedsceremonien. Et kendt gravsted erhverves for minimum 10 år til en urne og minimum 20 år til en kiste. Når denne periode er gået, kan gravstedet forlænges for en ny periode og nye kister/urner kan nedsættes.

"De ukendtes grav"

Denne term bruges tit som betegnelse for et anonymt gravsted. De fleste kirkegårde kalder i dag ”de ukendtes grav” for "askefællesgrav" eller anonym urnefællesgrav.

En plads i en anonym fællesgrav betyder, at du som pårørende ikke får oplyst hvor i kirkegårdens fællesareal urnen nedsættes. Ligeledes er det ikke muligt at deltage ved urnenedsættelsen, da begravelser og bisættelser ved ”den ukendtes grav” jo netop foregår anonymt.

Der er muligheder for alternative ceremoniløsninger i forbindelse med bisættelser.

Læs mere om askespredning her.

 

 

Begravelse Service samarbejder med Danske Stenhuggerier, som leverer gravsten i hele Danmark. Du har derfor altid mulighed for at besøge en stenhugger i nærheden, hvis du gerne se stenen inden du vælger den.