Valg af gravsted

I forbindelse med et dødsfald, er der en række spørgsmål, du som pårørende skal tage stilling til, såfremt der ikke forelægger et ønske fra afdøde selv. En vigtig beslutning er naturligvis gravstedet.

Overordnet set er der to typer gravsted, nemlig kendt- og anonymt gravsted, til når en begravelse eller bisættelse skal afsluttes. Et anonymt gravsted omtales ofte som "De ukendtes grav" eller ”askefællesgrav”. Yderligere kan gravsteder opdeles i eksempelvis traditionelt gravsted, urnegravsted eller fællesgrav. 

Traditionelt gravsted

Et gravsted med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Der er typisk plads til nedsættelse af flere urner eller kister i denne type gravsted.

Fællesgrav

Et gravsted i et fælles græsanlæg, der vedligeholdes af kirkegården. På kirkegårde er der mulighed for at placere en liggesten på graven ved en fællesgrav. Der er ofte plads til 2 urne i denne type gravsted.

Urnegravsted

Et urnegravsted er i princippet det samme som et kistegravsted, hvor du har et afgrænset areal, typisk indrammet af sten eller hæk. Et urnegravsted er et areal på minimum ½m2. Urnegravsted benyttes i forbindelse med bisættelse, hvor den afdøde sættes i jorden efter kremeringen. Kontakt Begravelses Service og hør nærmere omkring urnegravsted.

Fælles for de kendte gravsteder er, at man som pårørende kan deltage/overvære når kisten eller urnen nedsættes i gravstedet efter afskedsceremonien. Et kendt gravsted erhverves for minimum 10 år til en urne og minimum 20 år til en kiste. Når denne periode er gået, kan gravstedet forlænges for en ny periode og nye kister/urner kan nedsættes.

"De ukendtes grav"

Denne term bruges tit som betegnelse for et anonymt gravsted. De fleste kirkegårde kalder i dag ”de ukendtes grav” for "askefællesgrav" eller anonym urnefællesgrav.

En plads i en anonym fællesgrav betyder, at du som pårørende ikke får oplyst hvor i kirkegårdens fællesareal urnen nedsættes. Ligeledes er det ikke muligt at deltage ved urnenedsættelsen, da begravelser og bisættelser ved ”den ukendtes grav” jo netop foregår anonymt.

Der er muligheder for alternative ceremoniløsninger i forbindelse med bisættelser.

Du kan altid spørge din bedemand, hvis du på nogen måde er i tvivl.

Læs mere om askespredning her.