Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

-037.jpg

Professionel hjælp til rydning og tømning af dødsbo

Begravelses Service har flere års erfaring med at tilbyde professionel rådgivning og assistance ved dødsfald. Få hjælp til tømning og rydning af dødsbo

Professionel hjælp til tømning og rydning af dødsbo

Begravelses Service har stor erfaring med rydning af dødsbo. Sammen med udvalgte samarbejdspartnere tilbyder vi:

  • Rydning og bortskaffelse af dødsbo
  • Opkøb
  • Opmagasinering
  • Vurdering af malerier og antikviteter
  • Restaurering af gamle møbler
  • Rengøring og sanitering

Begravelses Services partner håndterer rydning af dødsbo og tømning af dødsbo i tæt samarbejde med de anerkendte auktionshuse og sikrer en valid vurdering af indbo.

Begravelses Service Borydning donerer mange møbler og tøj til velgørenhed, ved at donere til genbrug, således at der i forbindelse med rydning og tømning af dødsbo reelt kun bortskaffes affald.

Rydning og tømning af dødsbo

Dødsbo rydning foregår ved, at de efterladte først gennemgår boet for de genstande og effekter, de ønsker at beholde. Her kan det ligeledes aftales med Begravelses Service om disse skal restaureres, leveres eller evt. opmagasineres i en periode. Du har ligeledes indflydelse på om hvorvidt du ønsker at det resterende dødsbo i videst muligt omfang skal genbruges via velgørende organisationer, sælges på genbrugsmarked, eller om det skal bortskaffes som affald.

Du vil altid modtage et tilbud på dødsbo rydning og evt. rengøring inden arbejdet igangsættes. Udgifterne til tømning af dødsbo går, ligesom begravelsesudgifter, via dødsboet og afregnes i forbindelse med at dødsboet afsluttes hos Begravelses Service.

Rengøring af dødsbo

Efter tømning af et dødsbo tilbydes en grundig rengøring af dødsboet. Det kan være fra en let rengøring til en total- rengøring/renovering. Rengøring af dødsboet laves efter tilbud på baggrund af besigtigelse

- En kvalificeret partner

Begravelses Service's partner håndterer selve rydningen og i tæt samarbejde med auktionshuset Lauritz.com, Herlev sikres en valid vurdering af indbo. Lauritz.com, Herlev stiller eksperter til rådighed for en uvildig vurdering, således at der sikres en korrekt vurdering af effekter såsom ældre møbler, design møbler, kunst, brugskunst, sølvtøj og andre effekter.

Udfylde nedenstående formular, såfremt du ønsker at blive kontaktet vedr. tilbud på rydning og/eller vurdering af dødsbo.

Lav en kort beskrivelse af opgaven du ønsker et tilbud på.