Professionel hjælp til tømning og rydning af dødsbo

Begravelses Service har stor erfaring med rydning af dødsbo. Sammen med udvalgte samarbejdspartnere tilbyder vi:

  • Rydning og bortskaffelse af dødsbo

  • Opkøb

  • Opmagasinering

  • Vurdering af malerier og antikviteter

  • Restaurering af gamle møbler

  • Rengøring og sanitering

Begravelses Services partner håndterer rydning af dødsbo og tømning af dødsbo i tæt samarbejde med de anerkendte auktionshuse og sikrer en valid vurdering af indbo.

Begravelses Service Borydning donerer mange møbler og tøj til velgørenhed, således at der i forbindelse med rydning og tømning af dødsbo reelt kun bortskaffes affald.

Rydning og tømning af dødsbo

Dødsbo rydning foregår ved, at de efterladte først gennemgår boet for de genstande og effekter, de ønsker at beholde. Her kan det ligeledes aftales med Begravelses Service, om disse skal restaureres, leveres eller evt. opmagasineres i en periode. Du har ligeledes indflydelse på, om hvorvidt du ønsker, at det resterende dødsbo i videst muligt omfang skal genbruges via velgørende organisationer, sælges på genbrugsmarked, eller om det skal bortskaffes som affald.

Du vil altid modtage et tilbud på dødsbo rydning og evt. rengøring inden arbejdet igangsættes. Udgifterne til tømning af dødsbo går, ligesom begravelsesudgifter, via dødsboet og afregnes i forbindelse med at dødsboet afsluttes hos Begravelses Service.

Rengøring af dødsbo

Efter tømning af et dødsbo tilbydes en grundig rengøring af dødsboet. Det kan være fra en let rengøring til en total- rengøring/renovering. Rengøring af dødsboet laves efter tilbud på baggrund af besigtigelse

Kontakt mig om tilbud på rydning af DØDSBO

Lav en kort beskrivelse af opgaven du ønsker et tilbud på.

- En kvalificeret partner

Begravelses Service's partner håndterer selve rydningen og i tæt samarbejde med auktionshuset Lauritz.com, Herlev sikres en valid vurdering af indbo. Lauritz.com, Herlev stiller eksperter til rådighed for en uvildig vurdering, således at der sikres en korrekt vurdering af effekter såsom ældre møbler, design møbler, kunst, brugskunst, sølvtøj og andre effekter.