Begravelses Service tilbyder hjælp til begravelse og bisættelse

Hos Begravelses Service oplever vi ofte, at der er forvirring omkring, hvad begreberne begravelse og bisættelse egentlig dækker over. Overordnet set, er der tale om afdøde skal begraves (begravelse) eller brændes (bisættelse).

Hvis afdøde ikke har taget stilling til, hvorvidt han eller hun skal brændes (bisættelse) eller begraves (begravelse), er det op til anmelder af dødsfaldet at træffe afgørelsen. Anmelder er den person, der anmelder dødsfaldet overfor sognet i den by afdøde boede i og som dermed forpligter sig til at drage omsorg for begravelsen eller bisættelsen efter bedste overbevisning i forhold til afdødes ønsker. Anmelder er også den person, der tegner overfor Begravelses Service. Anmelder er oftest et nærtstående familiemedlem, men kan også være en nær ven/kæreste.

At se den afdøde inden bisættelse eller begravelse

I gamle dage, var der stærke traditioner for at våge over den døde. Dette gav god mulighed for eftertænksomhed og afsked. I dag har vi samme behov for at få taget en god og mindeværdig afsked. Ikke mange er klar over, at der inden en bisættelses- eller begravelsesceremoni er mulighed for at tage afsked med den afdøde. Dette kan for eksempel foregå ved afhentningen eller i et kapel inden en bisættelse eller begravelse. Mange oplever også, at dagen før en begravelse eller bisættelse bliver lettere, når de har set den afdøde hvile i kisten.

Begravelse eller bisættelse – medlem eller ikke medlem af folkekirken?

I forbindelse med en bisættelse eller begravelse, skal der tages stilling til om begravelsen/bisættelsen skal være af borgerlig eller gejstlig karakter. Et af de mest hyppige spørgsmål vi støder på er, hvordan en borgerlig bisættelse eller begravelse afholdes, hvis afdøde eller de pårørende ikke er medlem af folkekirken. I forbindelse med eksempelvis en borgerlig bisættelse, hvor den afdøde ikke er medlem af folkekirken, antages det som udgangspunkt, at det ikke er afdødes ønske, at der medvirker en præst til bisættelse eller begravelse. Hos Begravelses Service kalder vi dette ”Begravelse uden kirke

I tilfældet af en bisættelse, hvor den afdøde er medlem af Folkekirken og de pårørende ikke ønsker, at der deltager en præst til bisættelses- eller begravelsesceremonien, underskriver anmelder en erklæring om, at de ikke ønsker deltagelse fra en præst til begravelsen eller bisættelsen, og i stedet ønsker en borgerlig bisættelse eller begravelse.

Ved en bisættelse eller begravelse fra kirken, hjælper Begravelses Service med at arrangere et møde mellem præst og familie, inden bisættelsen/begravelsen. Ved mødet med præsten aftales forløbet i kirken – herunder, præstens tale og hvilke salmer og sange I ønsker.

Borgerlig bisættelse eller begravelse i kapel

I tilfælde af begravelse eller bisættelse, hvor den afdøde ikke er medlem af folkekirken, kan I afholde en borgerlig bisættelse eller begravelse. Der er mulighed for at afholde begravelsen/bisættelsen i et kapel. En borgerlig bisættelse i et kapel, vil ofte foregå på et sygehus, krematorium, kirkegård eller plejehjem. I kan også vælge at holde bisættelsen/begravelsen privat, f.eks. i et forsamlingshus, en cafe, i haven eller endda i skoven. Begravelses Service har aftale med en række forskellige steder hvor der kan afholdes bisættelse/begravelse uden kirke og præst.

Bekendtgørelse af bisættelses- eller begravelsesceremonien

Det er de pårørendes valg, hvorvidt de ønsker at bisættelses- eller begravelsesceremonien bekendtgøres eller ej. Nogle foretrækker at ceremonien foregår i stilhed, hvor for eksempel kun den nærmeste familie deltager i bisættelsen eller begravelsen. Andre ønsker at ceremonien bekendtgøres, og dermed giver alle, der kendte afdøde mulighed for at deltage.

Bekendtgørelse kan forgå ved at indrykke dødsannoncer i aviser og på Internettet eller skrive ud via sociale medier, som f.eks. Facebook.

Begravelses Service kan hjælpe dig med at vælge medier og indhold til dødsannoncen.

Begravelsen/bisættelsen

Normalvis varer en begravelse/bisættelse omkring 30 minutter i kirken. Ved en begravelse følger de pårørende ofte med præsten og kisten ud til kirkegården, hvor jordpåkastelsen foregår. Ved en bisættelse i kirken, foregår jordpåkastelsen i kirken, hvorefter man tager afsked med kisten – enten ved at denne bæres ud til f.eks. en rustvogn eller en motorcykel, eller der tages afsked i kirkerummet, hvorefter Begravelses Service sørger for at der kommer en rustvogn og bedemand og henter kisten, når de pårørende har forladt kirken.  Kirken stiller ikke krav til, at du skal klæde dig i sort ved hverken en begravelse eller en bisættelse. Din påklædning bør svare til, hvad du mener, de pårørende finder respektfuldt i forhold til deres mistede familiemedlem. Af respekt for familie bør du altid sørge for, at de tætteste pårørende kan sidde tættest på kisten under bisættelsen/begravelsen, uanset om det er en begravelse eller en bisættelse.

Mindeord til begravelse og bisættelse

Flere og flere har taget traditionen med mindeord under både borgerlige og gejstlige begravelse og bisættelse op igen. Dette er en god måde at gøre både en begravelse og en bisættelse mere personlig, samtidig med, at det skaber muligheden for at dele sine tanker med de øvrige efterladte ved en begravelse eller bisættelse, uanset om afdøde er medlem eller ikke medlem af folkekirken. Hvis ceremonien foregår i en kirke, kan du aftale med præsten, hvordan dette kan foregå. Det er ikke alle, der er stærke til at udtrykke sig i ord på selve dagen for begravelsen eller bisættelsen. Netop derfor er der mange der vælger blot at lægge en enkelt blomst eller en anden personlig hilsen på kisten ved ceremonien. Ved begravelse eller bisættelse af bedsteforældre er der i dag mange, der får smukke tegninger fra børnebørnene med på deres sidste færd.

Mindesammenkomst (Mindesamvær) og Gravøl

Der har altid været lagt stor vægt på, at slægt og venner skal kunne samles til en mindesammenkomst efter en begravelses- og bisættelsesceremoni. I dag har faktorer som plads og økonomi gjort, at mange fravælger dette møde efter ceremonien. Det er dog dokumenteret talrige gange, at samvær og fællesskab er noget af det bedste for sorgbehandling. En mindesammenkomst kan være mange ting; et møde på en restauration, en hyggelig middag for de nærmeste, eller en fælles gåtur på kirkegården, langs stranden eller et andet sted, hvor man har gode minder, og de pårørende har muligheden for at få snakket sammen om den enten borgerlige eller gejstlige bisættelse eller begravelse.

Begravelses Service kan hjælpe dig med at arrangere catering, booke en restauration, eller arrangere kørelejlighed for de pårørende, således at disse får muligheden for at samle sig. Kontakt Begravelses Service og får mere af vide om, hvordan i forholder jer til ceremonien for den gejstlige eller borgerlige bisættelse eller begravelse af den afdøde.

 

Begravelse uden Kirke

Som efterladt skal man tilgodese både den afdødes ønsker og familiens egne ønsker. Som pårørende har man stort behov for en ordentlig begravelse eller bisættelse, uanset om den døde var medlem af Folkekirken eller ej, samt om denne ønskede en begravelse indenfor kirkens rammer eller ej.

Begravelses Service hjælper dig i forbindelse med et dødsfald, hvor det er afdødes eller dit ønske, at begravelsen foregår uden for Folkekirken.

Bededame og ceremonileder Ane Christensen fra kontoret i København hjælper jer med at tilrettelægge og gennemføre en unik afskedsceremoni for jeres kære i København.

Begravelses Service kan stå for hele ceremonien - herunder tale, musik og afsked - eller blot støtte dig med de opgaver, du ikke selv magter i forbindelse med planlægning af begravelsen eller bisættelsen i København.

Du kan læse mere om begravelse uden kirke her.