Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

Begravelses Service - 7 af 15.jpg

Information om begravelseshjælp og hvem der kan få det

Begravelseshjælp er en støtteordning til de pårørende i forbindelse med et dødsfald. Få mere information omkring begravelseshjælp er på siden

Hvem kan få begravelseshjælp?

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør.

Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp, når man dør. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen til boet og de pårørende.

Hvor meget kan du få i begravelseshjælp?

I forbindelse med dødsbobehandlingen hos Begravelses Service sørger vi for at ansøge den kommunale begravelseshjælp.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.000 kr. (2018) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af afdødes formue: 

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 36.700 kr. (2018). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 47.700 kr. (2018), bortfalder begravelseshjælpen helt.
Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.400 kr. (2018). Er afdødes formue over 29.400 kr. (2018), bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår fx:

indestående i banken
pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
kontanter
ejendomsværdi
værdi af andele i andelsboligforeninger
anparter og investeringsbeviser
engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.200 kr. (2018).