Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

Carsten Mandalay 2.jpg

Bedemand Carsten Mandalay - Begravelses Service

Kontakt Bedemand Carsten Mandalay hos Begravelses Service ApS. 

Carsten Mandalay | Indehaver

Mobil 21 78 50 10
Email carsten@evercare.dk

Carsten Mandalay er medindehaver af Begravelses Service. Ud over sin rolle som bedemand hos Begravelses Service er Carsten online- og driftsansvarlig.

Carsten gik ind i Begravelses Service i 2003 med nuværende kompagnon Peter Thomasen (Administrerende direktør hos Begravelses Service), med ambitionen om at udvikle en moderne servicevirksomhed, med bedemænd der er uddannet til at imødekomme de mange behov både før, under og efter et dødsfald. Det være sig bl.a. i forbindelse med planlægning af bisættelsen, begravelsen, begravelse uden kirke og transport af afdøde til og fra udlandet samt vurdering og klargøring af aktiver til salg, dødsbo, arv og testamente.

Bedemand har traditionelt "kun" beskæftiget sig med planlægningen af selve begravelsen og ikke de mange andre opgaver, der følger et dødsfald. Dette har betydet at du som pårørende har skulle "drive byen rundt" for selv at sammensætte diverse tjenester hos forskellige udbydere i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.

Hos Begravelses Service tror vi på, at flere forskellige, faglige hjerner kan tilbyde en mere helstøbt, holistisk service. Derfor er det med fuldt overlæg, at det er en bred broget skare af medarbejdere med vidt forskellig faglig ekspertise og uddannelsesbaggrund, som repræsenterer virksomheden, og som har afgørende betydning for, at Begravelses Service's "alle ydelser under eet tag" -koncept står så stærkt, og har fået stor anerkendelse hos kunderne. Dog er fælles for alle Begravelses Service’s medarbejdere, at de er ansat pga. interessen for mennesker og lysten til at gøre en forskel.

Begravelses Service er certificeret af Dansk Standard, der er kundernes garanti for en kvalificeret, velfungerende og ensartet planlægning og gennemførelse af den individuelle og værdige begravelse eller bisættelse.  

 

Skriv til Carsten