Askespredning over havet

Afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis der skriftligt er udarbejdet en tilkendegivelse af ønsket herom. Såfremt afdøde ikke selv har udfærdiget en skriftlig tilkendegivelse af ønske om spredning af asken, kan personen, der er anmelder af dødsfaldet, anmode at asken spredes via en tro- og loveerklæring, som bedemanden hos Begravelses Service sørger for at indsende. Her er der tale om en såkaldt askespredning.

En askespredning indebærer, at afdødes aske spredes over åbent vand, hvilket betyder over havet, større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at foretage en askespredning over en sø i Danmark.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og askespredningen skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Begravelses Service kan ligeledes arrangere begravelse til søs. Enten med eller uden deltagelse fra de pårørende.

Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

På personregistrering.dk kan du finde blanketten til ansøgning om spredning af aske over havet, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet

Det er ikke et krav, at du skal bruge blanketten. Du må gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Du skal også huske datering og underskrift.

Kontakt din lokale bedemand hos Begravelsesservice på telefon 70 11 24 07, hvis du har brug for hjælp til at arrangere en begravelse til søs. Du kan også læse mere om, hvordan man som bedemand hjælper før, under og efter en askespredning.

 

 

Urne til askespredning

I Danmark er det ikke lovligt at "dumbe" en urne i vandet. Urnen skal derfor åbnes og asken kan derefter spredes eller hældes i vandet. Begravelses Service har en urne designet til netop dette. Urnen er lavet af et kraftigt karton, hvor låget let kan tages af og en "plombering" derefter let kan brydes med fingeren. Urnen er lavet med forskellige motiver og kan købes hos Begravelses Service.