Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

afskedsceremoni 8.jpg

Begravelse eller bisættelse i København?

Ceremoni i København? Begge betegnelser bruges i dag i i flæng, men betyder overordnet, om afdøde skal have en begravelse eller en bisættelse.

Planlægning af ceremoni

Begravelse eller bisættelse i København?

Ordene bruges meget i flæng i dag, men betyder overordnet, om afdøde skal begraves (begravelse) eller brændes (bisættelse).

Hvis afdøde ikke har taget stilling til, hvorvidt han eller hun skal brændes (kremeres) eller begraves (jordfæstes), er det op til anmelder, at træffe afgørelsen. Anmelder er den person, der anmelder dødsfaldet overfor sognet i København eller omegn, og som dermed forpligter sig til at gennemføre begravelsen eller bisættelsen efter bedste overbevisning, i forhold til afdødes ønsker. Anmelder er også den person, der tegner overfor Begravelses Service i København. Anmelder er oftest et nærtstående familiemedlem.

At se den afdøde inden bisættelsen eller begravelsen

I gamle dage var der stærke traditioner for at våge over den døde. Dette gav god mulighed for eftertænksomhed og afsked. I dag har vi samme behov for at få taget en god og mindeværdig afsked. Ikke mange er klar over, at der inden en bisættelses- eller begravelsesceremoni er mulighed for at tage afsked med den afdøde. Dette kan for eksempel foregå ved afhentningen i København eller i et kapel inden bisættelses- eller begravelsesceremoniens start. Mange oplever også, at dagen for selve begravelsen eller bisættelsen bliver lettere, når de har set den afdøde hvile i kisten.

Borgerlig eller gejstlig ceremomi?

- er valget, om du ønsker en bisættelses- eller begravelsesceremoni, forestået af en præst fra den Danske Folkekirke eller ej. Hvis afdøde ikke er medlem af Folkekirken ved sin død, antages det som udgangspunkt, at det ikke er dennes ønske, at der medvirker en præst til bisættelses- eller begravelsesceremonien i København. Det kan dog sagtens arrangeres, at der medvirker en præst, hvis de pårørende er medlemmer. Det samme er tilfældet i det omvendte tilfælde, hvor afdøde er medlem af Folkekirken og de pårørende ikke ønsker, at der deltager en præst til bisættelses- eller begravelsesceremonien. I dette tilfælde underskriver anmelder en erklæring om, at de ikke ønsker deltagelse fra en præst til begravelsen eller bisættelsen i København.

Ved en gejstlig bisættelses- eller begravelsesceremoni hjælper Begravelses Service i København med at arrangere et møde mellem præst og familie, således at arrangementet kan fastlægges.

Bekendtgørelse af bisættelses- eller begravelsesceremonien

Det er de pårørendes valg, hvorvidt de ønsker at bisættelses- eller begravelsesceremonien bekendtgøres eller ej. Nogle foretrækker at ceremonien i København foregår i stilhed, hvor for eksempel kun den nærmeste familie deltager i bisættelsen eller begravelsen. Andre ønsker at ceremonien bekendtgøres, og dermed giver alle, der kendte afdøde mulighed for at deltage i bisættelses- eller begravelsesceremonien i København og omegn.

Bekendtgørelse kan forgå ved at indrykke dødsannoncer i aviser og på Internettet.

Begravelses Service kan hjælpe dig med at vælge medier og indhold til dødsannoncen.

Ceremonien i København

Normalvis varer en bisættelse omkring 30 minutter i kirken. Ved en begravelse følger de pårørende ofte med præsten og kisten ud til kirkegården, hvor jordpåkastelsen foregår. Kirken stiller ikke krav til, at du skal klæde dig i sort ved hverken en begravelse eller en bisættelse. Din påklædning bør svare til, hvad du mener, de pårørende finder respektfuldt i forhold til deres mistede familiemedlem. Af respekt for familie bør du altid sørge for, at de tætteste pårørende kan sidde tættest på kisten under ceremonien, uanset om det er en begravelse eller en bisættelse.

Mindeord til begravelsen og bisættelse

Flere og flere har taget traditionen med mindeord under både begravelses- og bisættelsesceremonier op igen. Dette er en god måde at gøre både en begravelse og en bisættelse mere personlig, samtidig med at det skaber en lejlighed til at dele sine tanker med de øvrige efterladte ved begravelsen eller bisættelsen. Hvis ceremonien foregår i en kirke i København, kan du aftale med præsten, hvordan dette kan foregå. Det er ikke alle, der er stærke til at udtrykke sig i ord på selve dagen for begravelsen eller bisættelsen. Netop derfor er der mange der vælger blot at lægge en enkelt blomst eller en anden personlig hilsen på kisten ved ceremonien. Ved begravelse eller bisættelse af bedsteforældre er der i dag mange, der får smukke tegninger fra børnebørnene med på deres sidste færd.

Blomsterdekorationer til begravelser og bisættelser

Du har frit valg omkring blomstervalget ved både begravelser og bisættelser. Typisk bliver der lavet en dekoration til at lægge på kisten (kistedekoration). Denne dekoration kan Begravelses Service i København hjælpe dig med at vælge og bestille. Vær opmærksom på i dit blomstervalg, at mange mennesker anser farven gul som falskhedens farve, hvilket er grunden til, at mange vælger at undgå denne farve ved en begravelse eller bisættelse.

Mindesammenkomst

Der har altid været lagt stor vægt på, at slægt og venner skal kunne samles til en mindesammenkomst efter en begravelses- og bisættelsesceremoni. I dag har faktorer som plads og økonomi gjort, at mange fravælger dette møde efter ceremonien i København. Det er dog dokumenteret talrige gange, at samvær og fællesskab er noget af det bedste for sorgbehandling. En mindesammenkomst kan være mange ting; et møde på en restauration i København, en hyggelig middag for de nærmeste, eller en fælles gåtur i København, langs stranden eller et andet sted, hvor man har gode minder.

Begravelses Service i København kan hjælpe dig med at arrangere catering, booke en restauration, eller arrangere kørelejlighed for de pårørende i København, således at disse får muligheden for at samle sig.

Begravelses- og bisættelses-ceremonier uden for Folkekirken

Som efterladt skal man tilgodese både den afdødes ønsker og familiens egne ønsker. Som pårørende har man stort behov for en ordentlig begravelse eller bisættelse, uanset om den døde var medlem af Folkekirken eller ej, samt om denne ønskede en begravelse indenfor kirkens rammer eller ej.

Begravelses Service hjælper dig i forbindelse med et dødsfald, hvor det er afdødes eller dit ønske, at begravelsen foregår uden for Folkekirken.

Bededame og ceremonileder Ane Christensen fra kontoret i København hjælper jer med at tilrettelægge og gennemføre en unik afskedsceremoni for jeres kære i København.

Begravelses Service kan stå for hele ceremonien - herunder tale, musik og afsked - eller blot støtte dig med de opgaver, du ikke selv magter i forbindelse med planlægning af begravelsen eller bisættelsen i København.

Du kan læse mere om begravelse uden kirke her.