Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Smallegade 38b
2000 Frederiksberg

70 11 24 07

Begravelses Service - 7 af 15.jpg

Hvem kan få begravelseshjælp?

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør. Afdødes formue bestemmer hjælpens størrelse.

Begravelseshjælp

Hvem kan få begravelseshjælp?

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør.

Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp, når man dør. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen til boet og de pårørende.

Begravelseshjælpens størrelse

I forbindelse med dødsbobehandlingen hos Begravelses Service sørger vi for at ansøge den kommunale begravelseshjælp.

  • Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, hvor stor en formue den afdøde efterlader sig.
    • Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen 8.850 kr. (2016).
    • Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 10.550 kr. (2016).
    • Er den, der skal begraves, født før 1. april 1957, er hjælpen dog altid på mindst 1.050 kr. Dette beløb reguleres ikke.

Afdødes eventuelle formue bestemmer hjælpens størrelse.

Afdøde efterlader ægtefælle eller børn

Hvis den, der skal begraves, efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være på 34.800 kr. for at få det maksimale beløb udbetalt i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 45.850 kr. og derover (2016).

Afdøde var enlig

Hvis den, der skal begraves, var ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 17.450 kr. (2015) for at få udbetalt det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og begravelseshjælpen frafalder helt ved en formue på 28.250 kr. og derover (2016).

Kilde:  borger.dk